top of page

Referanser.

                   

Head Energy/ Lyse Lux AS

Nett Link bistår for tiden LyseLux med konsulenttjenester innen drift og prosjektering for utbygging og vedlikehold for veilys i Stavanger og omegn. Arbeidet omfatter prosjektering av løsninger, beregninger og tilbuds- generering for kunder som Rogaland Fylkeskommune, Statens vegvesen og tilhørende kommuner, samt prosjektledelse gjennom hele prosessen for de enkelte oppdrag.

Rønning Elektro AS

Nett Link bistod Rønning Elektro i 2019 - 2020 med svakstrøms- installasjonen på Herbarium kjøpesenter i Stavanger. Arbeidet bestod i installasjon av alarmsystemer, datanettverk, samt brannalarmsystem.

Lysfix AS

Nett Link var i 2018 - 2020 innleid av LYSFIX AS, som er en underleverandør av Lyse der vi bistår i drift og vedlikehold av gatelysnettet i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Gjesdal.

Skjærgårdshuset AS

Nett Link bistod i 2018-2020 med konsulentoppdrag for drift av Skjærgårdshuset AS

Mediegården- Stavanger Aftenblad

Nett Link var her en underleverandør som ble innleid for etablering av svakstrømsinstallasjonen.

Trim Towers, Forus

Nett Link var her underleverandør og hadde ansvar for svakstrømsinstallasjonen

Ådneram Hyttefelt (Favoritthytten)

Vi var her innleid og bistod i elektro installasjonen på Ådneram hyttefelt.

bottom of page