top of page

Prosjektledelse

Prosjektleder/ Konsulent

Trenger deres bedrift personell til å lede prosjekter, eller har bare prosjektlederen deres for mye å gjøre og så alt for lite tid?

Nett Link kan bistå med prosjektledere for de fleste prosjekter.

Vi kan også tilby prosjekt assistent, da vi vet at prosjektlederen ofte har travle hverdager der det er mye som spenner seg omkring ansvarsoppgaver som skal gjennomføres.

Kalkyler, byggemøter, personell ansvar, dokumentasjon og økonomi er bare litt av hverdagen til prosjektlederen. Ofte har han også flere prosjekter som han skal følge opp.

Hvorfor ikke leie inn en prosjekt- assistent som kan bistå med de litt trivielle men nødvendige arbeidsoppgavene. Da vi dere kunne frigjøre verdifull tid.

Nett link tilbyr tjenester på enten tidsbaserte eller prosjektbaserte tidsperspektiver.

bottom of page